Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Ihráč.

Zverejnenie zámeru prevodu majetku predajomVytlačiť
 

Obec Ihráč zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemky vo vlastníctve Obce Ihráč, k.ú. Ihráč, okres Žiar nad Hronom, a to tieto časti parciel podľa geometrického plánu

CKN 385/1 vo výmere 45 m2

CKN 385/2 vo výmere 128 m2

CKN 385/3 vo výmere 102 m2  všetky z parcely E-KN 770/1

vedené na LV č. 182, v prospech Daniela Henžela s trvalým pobytom Ihráč č. 62, v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny 0,66 €/m2. Kúpna cena je stanovená v súlade s VZN obce Ihráč.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý obec Ihráč dlhodobo nevyužíva, tvorí neoddeliteľnú súčasť RD - dvor a časť pozemku sa nachádza pod rodinným domom.

V Ihráči, 15.03.2018

Zverejnené: od 16.03.2018 do

 

 

                                                                                              Ľudmíla Febenová
                                                                                                  starostka obce


 
 

dnes je: 21.8.2018

meniny má: Jana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka