Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov a kríkov

Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive.

Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny sa nevyžaduje:

- na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a
  krovité porasty s výmerou do 10 m2,

- pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín
  uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,

- pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku,

- na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak
  rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Prílohy žiadosti:

- situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) so zákresom drevín, na výrub ktorých je
  podaná žiadosť,

- kópia listu vlastníctva,

- súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom.

Vybavuje: Ľudmila Febenová, tel. 045/6726173, e-mail: starostka@ihrac.sk

Doba vybavenia: v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní.

Poplatok:

- fyzické osoby: =6,50 €,

- právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie: =66,- €.


 

dnes je: 21.8.2018

meniny má: Jana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka