Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 31.7.2018Vytlačiť
 


 
 

Uznesenie zo zasadnutia OZ dňa 31.7.2018Vytlačiť
 


 
 

Informácie pre voliča - VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 10. novembra 2018Vytlačiť
 


 
 

PREHĽAD O VÝVOZOCH KOMUNÁLNEHO ODPADU - Porovnanie r. 2017 a r. 2018Vytlačiť
 


 
 

Voľné termíny na ubytovanie v Rekreačnom zariadení Rybník Ihráč-PílaVytlačiť
 

Voľné termíny na ubytovanie v Rekreačnom zariadení Rybník Ihráč-Píla

od 13.08.2018 do 16.08.2018 (pondelok - štvrtok)
od 27.08.2018  (pondelok) 
od 03.09.2018 do 09.09.2018 (pondelok - nedeľa)
od 10.09.2018 do 13.09.2018 (pondelok - štvrtok)
od 17.09.2018 do 20.09.2018 (pondelok - štvrtok)
od 24.09.2018 do 27.09.2018 (pondelok - štvrtok)
od 01.10.2018 do 04.10.2018 (pondelok - štvrtok)
od 08.10.2018 do 11.10.2018 (pondelok - štvrtok)
od 15.10.2018 do 18.10.2018 (pondelok - štvrtok)
od 22.10.2018 do 25.10.2018 (pondelok - štvrtok)
od 29.10.2018 do 04.11.2018 (pondelok - nedeľa)
od 05.11.2018 do 11.11.2018 (pondelok - nedeľa)
od 12.11.2018 do 18.11.2018 (pondelok - nedeľa)
od 19.11.2018 do 25.11.2018 (pondelok - nedeľa)
od 26.11.2018 do 30.11.2018 (pondelok - piatok)

Od 1.12.2018 koniec sezóny.


 
 

Správa nezávislého audítora za rok 2017 z preskúmania účtovnej závierky Obce IhráčVytlačiť
 


 
 

Zaburinenie pozemkov - upozornenieVytlačiť
 


 
 

SMS na číslo tiesňového volaniaVytlačiť
 


 
 

Záverečný účet obce Ihráč za rok 2017Vytlačiť
 

V súlade s §9, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obec Ihráč zverejňuje návrh Záverečného účtu obce za rok 2017.


 
 

Poverenie zodpovednej osobyVytlačiť
 

Prevádzkovateľ Obec Ihráč prehlasuje, že poverila externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov: Jela Maruškinová
kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba1@gmail.com   


 
 

 Zverejnenie zámeru prevodu majetku predajom   Vytlačiť
 

Obec Ihráč zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemky vo vlastníctve Obce Ihráč, k.ú. Ihráč, okres Žiar nad Hronom, a to tieto časti parciel podľa geometrického plánu

CKN 385/1 vo výmere 45 m2

CKN 385/2 vo výmere 128 m2

CKN 385/3 vo výmere 102 m2  všetky z parcely E-KN 770/1

vedené na LV č. 182, v prospech Daniela Henžela s trvalým pobytom Ihráč č. 62, v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny 0,66 €/m2. Kúpna cena je stanovená v súlade s VZN obce Ihráč.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý obec Ihráč dlhodobo nevyužíva, tvorí neoddeliteľnú súčasť RD - dvor a časť pozemku sa nachádza pod rodinným domom.

V Ihráči, 15.03.2018

Zverejnené: od 16.03.2018 do

 

 

                                                                                              Ľudmíla Febenová
                                                                                                  starostka obce


 
 

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek v roku 2018Vytlačiť
 


 
 

dnes je: 21.8.2018

meniny má: Jana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka